ANKO Lakiasiaintoimisto Turku Oy

Vahva tavallisen ihmisen oikeusturvan takaaja

Lakimiesten yleisiä nimityksiä

Lakimiesten oppiarvot, ammattinimitykset ja niiden lyhenteet saattavat aiheuttaa hämmennystä monelle. Alla on selitettynä lyhyesti muutamia nimikkeitä.

Lakimies vai juristi?

Termit ovat synonyymejä. Lakimies ja juristi tarkoittavat oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanutta henkilöä.

Tutkintonimikkeitä

Alemman oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut on uudemmalla tutkintonimikkeellä oikeusnotaari (ON) ja vanhemmalla tutkintonimikkeellä varanotaari (VN). Toisin kuin muilla aloilla, oikeustieteessä kandidaatti vastaa ylempää tutkintoa.

Ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut on siis vanhemmalla tutkintonimikkeellä oikeustieteen kandidaatti (OTK) ja uudemmalla tutkintonimikkeellä oikeustieteen maisteri (OTM). Mahdollisesti tohtorin arvoon tähtäävää jatkotutkintoa kutsutaan oikeustieteen lisensiaatiksi (OTL). Oikeustieteen tohtori on lyhenteeltään OTT.

OTK ja OTM vastaava ruotsinkielinen lyhenne on JM, joka tulee sanoista juris magister. Vastaavasti englanninkielinen lyhenne LL.M tulee sanoista Master of Laws.

Lisämääreitä

Asianajaja (AA) on ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty lakimies. Varatuomari (VT) on tuomioistuimessa auskultoinnin suorittanut lakimies. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (LLm) eli niin sanottu lupalakimies on ylemmän oikeustieteen tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on oikeusministeriön lupalautakunnan myöntämä oikeus toimia tuomioistuimessa oikeudenkäyntiavustajana. Usein sama henkilö voi olla esimerkiksi OTK, VT että AA.

Vuonna 2014 tuli voimaan ns. lupalakimiesjärjestelmä, jonka mukaan eräin poikkeuksin ainoastaan asianajaja ja lupalakimies voi nykyisin toimia oikeudenkäynnissä avustajana (OK 15:2§). Täten esimerkiksi Oikeustieteen tohtori (OTT) ei voi ajaa asiaa tuomioistuimessa, ellei hän ole myös asianajaja tai lupalakimies.