Tietosuojaseloste

1.

Rekisterinpitäjä
Nimi
ANKO Lakiasiaintoimisto Turku Oy (y-tunnus 3010292-1)

Osoite
Itäinen Pitkäkatu 4 C, 20520 Turku

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 338 92 43 pasi.koskinen@ankoturku.fi

2.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Pasi Koskinen
010 338 92 43 pasi.koskinen@ankoturku.fi

3.

Rekisterinnimi

ANKO Lakiasiaintoimisto Turku Oy asiakasrekisteri

4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ANKO Lakiasiaintoimisto Turku Oy asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän oman henkilöstön toimesta. Henkilötietojen käsittelyn edellytykset muodostuvat Henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 2, 4, 5, 6, 7 alakohtien perusteella

5.

Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sotu.
Yritysasiakkaiden tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutustieto, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti Muu asiakastieto: tarjoukset, tilaukset, alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

6.

Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7.

Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ANKO Lakiasiaintoimisto Turku Oy ulkopuolelle.

8.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanansa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta palvelun käytöstä. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

10.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja oikeus saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa selosteessa mainitulle yhdyshenkilölle.

11.

Oikeus vaatia  rekisterinpitäjälle.tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

12.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta samoin, kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.