ANKO Lakiasiaintoimisto Turku Oy

Vahva tavallisen ihmisen oikeusturvan takaaja

Lastensuojeluoikeus

Lastensuojeluoikeus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti. Jos kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon tukitoimet ole sopivia, mahdollisia tai riittäviä, lapsi on otettava huostaan. Huostaanotto voidaan toteuttaa kuitenkin vain, jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Lastensuojelusta on säädetty lastensuojelulaissa. Lapselle kuuluvista oikeuksista on lisäksi säädetty esimerkiksi Suomen perustuslaissa. Suomea sitoo myös ylikansallinen sääntely kuten Euroopan ihmisoikeussopimus ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Lapsen etu tulee säännösten mukaan asettaa etusijalle kaikessa viranomaistoiminnassa.

Lastensuojeluasioissa osaavaa lakimiestä tarvitaan varsinkin oikeusprosessien hoitamisessa. Myös neuvotteuissa lastensuojelun kanssa lakimiehestä on usein apua. Parhaimmillaan lakimies voi sanoittamalla asiaa vanhempien näkökulmasta toimia yhteydenpidossa tärkeänä lenkkinä ja avata tietä jopa aivan uusille mahdollisuuksille ja näkemyksille asiassa.  

Lastensuojelussa 12 vuotta täyttäneellä lapsella on huoltajan ohella erillinen puhevalta häntä koskevissa asioissa. Oikeusprosessien hoitamiseen on mahdollista saada oikeusapua. Valitettavasti muuhun asiointiin, kuten neuvotteluihin lastensuojelun viranomaisten, koulun ja hoitavien tahojen kanssa ei oikeusapua voi saada.

Lakimieheen turvautuminen on tavanomainen päätös kiireellistä sijoitusta tai huostaanottoa koskevassa asiassa. Tyypillistä on, että riitaisimmissa asioissa viranomaisten ja vanhempien näkemykset ovat jopa täysin eriävät. Oikeudellisella avustajalla onkin silloin tärkeä rooli. Hänen tehtävänään on huolehtia, että lapsi tulee kuulluksi. Lastensuojeluasioissa 12 vuotta täyttäneellä lapsella on aina oikeus omaan avustajaan.

Ota yhteyttä, niin selvitetään oikeudellisen avun tarpeesi ja hoidetaan asiaasi tehokkaasti eteenpäin.

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

13 + 10 =